اخبار


حمیدرضا گل محمدی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری شد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری منصوب شد


با حکم معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، حمیدرضا گل محمدی به سمت مدیرکل فرهنگی و اجتماعی منصوب شد.

در بخشی از حکم امیرحسین مدنی آمده است:

 «نظر به تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل فرهنگی و اجتماعی این معاونت منصوب می شوید.

انتظار می رود با هماهنگی و بهره گیری از ظرفیت دستگاه های مربوطه در راستای تحقق اهداف و سیاست های دولت محترم، گام موثری در مسیر بهبود سطح کیفی زندگی، هویت بخشی اجتماعی و فرهنگی روستاییان عزیز و شاخص های توسعه پایدار روستایی بردارید.»

حمیدرضا گل محمدی دارای مدرک دکتری علوم سیاسی گرایش سیاست گذاری عمومی و مولف دو کتاب و چندین مقاله و یادداشت در حوزه های سیاسی و فرهنگی است.

نسخه قابل چاپ


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir


1393/5/21 سه‌شنبه
             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first
vice
 
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647  داخلی 1092