اخبار استان ها


1398/9/23 شنبه راه اندازی شبکه نظارت روستایی استان سیستان و بلوچستان شبکه نظارت روستایی استان سیستان و بلوچستان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور رسما فعالیت خود را آغاز نمود. در نشست هم اندیشی اعضای شبکه نظارت روستایی استان سیستان و بلوچستان مهندس بیجار معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ضمن تاکید بر اهمیت شبکه سازی در مباحث نظارت، از ضعف سیستم برنامه ریزی فعلی و نگاه از بالا به پایین در این نظام انتقاد نمود. وی نبود اطلاعات دقیق و یکسان را در حوزه های مختلف به عنوان حلقه مفقوده در نظام بودجه ریزی کشور دانست و اظهار امیدواری کرد با تشکیل یک سامانه جامع جهت رصد شاخص های توسعه روستایی این مشکل مرتفع می گردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان برخی شاخص های استان، ضمن اینکه استان سیستان و بلوچستان را در تمام شاخص های توسعه ای آخرین رتبه کشور و شکاف طبقاتی و گسترش فقر را در این استان روز به روز رو به افزایش می دید، معافیت بندر چابهار را از تحریمها فرصتی راهبردی و گامی مهم در زمینه‌ی گشایش تجارت دریایی در روزهای تحریم دانست و از تفویض اختیارات از استان به شهرستانها به عنوان یک خط مشی یاد کرد.
 در این جلسه مهندس نخعی مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اهداف و ضرورت های ایجاد این شبکه اشاره ای به راه اندازی شبکه نظارت ملی در سال ۱۳۹۲ نمود. ایشان از آموزش های میدانی این شبکه حدفاصل سالهای ۱۳۹۲ تا انتهای سال ۱۳۹۵ در تمام استان های کشور خبر داده و کار اجرایی شبکه نظارت عالیه استانداری را از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون مورد بررسی قرار داد . ایشان از اخذ دستورات موثر و مناسب در خصوص انجام نظارت های روستایی از سوی دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور را دستاورد این حرکت دانسته و حمایت های ایشان را علت توام و قوام مباحث روستایی کشور عنوان نمود.
وی با بیان گسترش پوشش نظارتی پروژه های روستایی کشور از ۱۰۰۰ پروژه در سال ۹۲ تا ۵۰۰۰ پروژه در سالجاری و امید به بازدید از ۲۰ هزار پروژه در سال های بعد با اجرای کامل گسترش شبکه مذکور را از اهداف پروژه قلمداد نمود. مهندس نخعی در ادامه با اشاره به اثربخشی این طرح، کمترین بهره برداری آن را دسترسی سریع به اطلاعات دانست. همچنین رصد شاخص های توسعه روستایی در برش های شهرستانی و مناطق و ایجاد توازن منطقه ای را در بلند مدت از اهداف پیش روی این شبکه قلمداد و تربیت نیروی فنی و انسجام اطلاعات برای برنامه ریزی برنامه ریزان شورای استانی و شهرستانی را از دیگر اهداف موثر این طرح بر شمرد. ایشان همچنین پیوند سامانه های موجود در سازمان برنامه و بودجه استانها و سامانه های دستگاه اجرایی به منظور تلفیق اطلاعات و جلوگیری از موازی کاری را لازم و ضروری دانست.
 
آرش جمالزهی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری نیز پس از ارائه گزارشی از سفر دکتر امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به این استان و بازدید از برخی مناطق روستایی جنوب استان ، ضمن تشکر از اهتمام معاونین فنی فرمانداری ها در حضور به موقع از اقصی نقاط استان ، اظهار امیدواری نمود با هماهنگی دستگاه های اجرایی روند نظارت روستایی استان، رو به جلو و با پیشرفت همراه باشد. ایشان با درخواست ارتباط گیری منظم از طریق ویدئو کنفرانس در سطح شهرستانی خواستار تبادل دقیق اطلاعات و آمار شدند.
در ادامه مدیران اجرایی شبکه نظارت روستایی استان از عملکرد دوره های قبل شبکه نظارت روستایی گزارشی ارائه نمودند و با اشاره به گستردگی مناطق، تعداد کم نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات مطرح گردید که امید است با تشکیل این شبکه در گستره شهرستانهای استان این مشکل مرتفع گردد.