اخبار استان ها
1398/9/13 چهارشنبه شبکه نظارت روستایی استان اردبیل افتتاح و راه اندازی شد آیین افتتاح رسمی شبکه نظارت روستایی استان اردبیل با حضور مهندس نخعی مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست مهندس قلندری سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با خوب ارزیابی کردن این حرکت نظارتی، اظهار امیدواری کرد که این شبکه منشاء اثر در حوزه روستایی باشد.

مهندس قلندری از مدیران بخشهای مختلف درخواست کرد در حوزه روستایی چنان فعالیت نمایند که روستاییان ماندن در روستا را برای خودشان توجیه پذیر بدانند و از مهاجرت بپرهیزند.
 
وی با تاکید بر شناسنامه دار کردن روستاها و احصای ظرفیت های روستایی و حرکت در راستای این اسناد را از برنامه های حوزه عمرانی استان دانست و خواستار هم راستا و مکمل نمودن اقدامات شد.

مهندس قلندری فعالیت این شبکه را یک خلا در حوزه روستایی دانست و عدم وجود نظارت روستایی را از دغدغه های مدیران این استان عنوان کرد و گفت: اجرا و ساخت  ۷۰۰۰ واحد مسکن مقاوم روستایی در استان اردبیل یکی از اولویت های پیش روی این استانداری خواهد بود.

در این نشست مهندس نخعی مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با ارائه سابقه تشکیل نظارت روستایی به اهداف، ضرورت ها و اولویت های نظارت روستایی پرداخت.
 
 وی با اشاره به ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی روستایی و درج شاخص های روستایی در مناطق و شهرستانهای مختلف در این سامانه، برای مدیران برنامه ریز اسفاده بر خط از این اطلاعات را کمک بزرگی دانست.

مهندس نخعی پوشش نظارتی ۲۰ هزار پروژه در سال توسط این شبکه را خبر داد و تحلیل های عملکردی دستگاه های اجرایی را برای ادامه روند تکمیل زیرساخت های باقی مانده موثر دانست.

وی دسترسی سریع به اطلاعات پروژه ها و ایجاد توازن در برنامه ریزی های آتی را از اهداف موثر این شبکه عنوان کرد و به آموزش و تربیت نیروی فنی در فعالیت های پیش روی این شبکه اشاره داشتند. 

در ادامه دکتر رحیمی زاد مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری با ارائه گزارش عملکرد استان در نظارت های دهگانه دوره های گذشته، از دستگاه های اجرایی درخواست همکاری مناسبی داشت.

وی استفاده از ظرفیت های موجود فنی را از شاخصه های این شبکه نام برد و همکاری و هماهنگی بین بخش های مختلف را از ضرورت های این طرح عنوان کرد. 

مهندس کنعان پور مدیر کل دفتر فنی استانداری نیز درخصوص سامانه نظارتی فعال در استان گزارش ارائه داد و بیان کرد که با توجه به تعدد پروژه های مهم ملی و استانی ورود به پروژه های روستایی تاکنون اولویت این دفتر نبوده که با تشکیل این شبکه این خلا نیز جبران می شود.

وی دسترسی ضعیف به اطلاعات پروژه های ملی را از مشکلات پیش روی استان عنوان کرد. 

در ادامه این نشست نمایندگان دستگاهای اجرایی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مطالبی شامل عملکرد اجرایی دستگاه متبوع خود، تعدد سامانه های ثبت اطلاعات پروژه، ضرورت کنترل طرحها از مرحله فاز مطالعاتی، ضرورت تحلیل داده های سامانه و حضور ناظرین دستگاه های اجرایی در بازدیدها را مطرح کردند. 

در پایان فرآیندهای ثبت اطلاعات شبکه نظارت مطرح و توضیحات لازم ارائه گردید و جلسه با پرسش و پاسخ میان اعضای شبکه نظارت به پایان رسید.