اخبار


1400/9/19 جمعه معاون رییس جمهور در شورای اداری الیگودرز:   شهرستان الیگودرز مصوبات پر رنگی دارد در سفر رییس جمهوری به استان لرستان ، شهرستان الیگودرز مصوبات پر رنگی داشت . مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم‌ دولت سیزدهم در جلسه شورای اداری  الیگودرز با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری به لرستان گفت: با پیگیری های دکتر خدابخشی نماینده مردم مصوبات پر رنگی برای الیگودرز در ردیف مصوبات استانی قرار گرفت .
وی گفت:  احداث درمانگاه چمن سلطان و بزنوید ، گازرسانی به شهر تیتکان ، تکمیل زیر گذر شول آباد ، تسریع در تکمیل طرح لاستیک سازی بارز و تسریع در ادامه‌عملیات محور الیگودرز به مسجد سلیمان ، صدور مجوز راه اندازی پژوهشکده گیاهان‌دارویی ، تسریع در تکمیل آبرسانی به ۹۹ روستای زیان دیده از طرح قمرود ، احداث مجتمع گاوداری ۵ هزار راسی ، اختصاص اعتبار قابل توجه‌ برای ادامه‌ عملیات محور الیگودرز به داران ، مطالعه‌ احداث  تونل گردنه گله بادوش  و انجام ماده ۲۳ احداث جاده الیگودرز به  گلپایگان ، گردشگری سد حوضیان و تکمیل شبکه های این سد  از جمله مصوبات این سفر می باشد .
معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری افزود : البته در این جلسه و در پی  دیدار چهره به چهره با مردم مطالباتی مطرح شد که بر اساس اولویت در ردیف مصوبات سفر گنجانده خواهند شد .

مدنی گفت:  از جمله ویژگی های دولت سیزدهم‌ حضور در بین مردم و مواجه با مشکلات  آنها می باشد .

  وی افزود : در بخش آموزش و‌ پرورش  اگر مدرسه کانکسی وجود داشته باشد دولت با همکاری ستاد اجرایی فرمان  امام آنها را جمع آوری و اقدام به ساخت مدرسه می کند .

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور  گفت: مشکلات معلمان خرید خدمتی و بهورزان و همچنین احداث منطقه ویژه اقتصادی الیگودرز و‌ احداث جاده حرم به حرم بخش ززو‌ماهرو‌ را پیگیری خواهیم کرد.