اخبار استان ها1398/10/4 چهارشنبه مسائل و مشکلات بخش کم برخوردار سورنا از توابع شهرستان رستم استان فارس با حضور مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این بازدید ۶ ساعته که فرماندار شهرستان و تعدادی از مدیران استانی و شهرستانی و مدیران دستگاه های اجرایی حضور داشتند؛ برخی از پروژه های در دست اجرا در حوزه راهسازی ، آبرسانی ، طرح هادی و کشت دیم روستای امیر ایوب و روستاهای هم جوار مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مهمترین نیازمندیها و مشکلات پیش روی مردم این منطقه مورد بحث واقع شد. حسینی فرماندار شهرستان پایین بودن شاخص آب و راه در این مناطق کوهستانی و درآمد پایین روستائیان و عشایر شهرستان را مهمترین دغدغه برنامه ریزان رستم دانسته و پایین بودن سهم اعتبارات شهرستانی را پاسخگوی رفع این مشکلات ندانست. ایشان اختصاص اعتبار در سالجاری از محل توازن به برخی پروژه ها شهرستان را امیدوار کننده خواند اما فقدان تخصیص علیرغم گذشت نه ماه از سال را نگران کننده دانست. فرماندار رستم اظهار امیدواری نمود تا با کمک از منابع ملی بتوان حرکت موثری در شهرستان و بخصوص در بخش محروم سورنا شاهد بود.

علیرضا نخعی مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در جمع تعدادی از اهالی و مدیران محلی روستای امیر ایوب پس از استماع نقطه نظرات ایشان با ابراز خرسندی از حضور در جمع گرم و صمیمی آنها ، ضمن ابلاغ سلام جناب آقای دکتر امید معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ، اظهار امیدواری نمود بتوان گامی در رفع محرومیت مناطق کم برخوردار شهرستان رستم برداشت. وی با بیان برخی واقعیت های بودجه ای کشور ، همدلی و هم افزایی همه مدیران برنامه ریز اعم از مدیران استانی و شهرستانی و مدیران سطح ملی را راه حل ایجاد توازن در مناطق دانست. وی با اشاره به اینکه معاونت توسعه روستایی برای ایجاد این هم افزایی جهت رفع مشکلات ، همه توان خود را بکار خواهد بست و از دستگاه های ملی خدمات رسان خواهد خواست که به این شهرستان و بخصوص منطقه امیر ایوب توجه ویژه ای داشته باشند.

انصاری از مدیران محلی و نماینده منطقه امیر ایوب با توضیحاتی از تاریخچه و رشادتهای مردم منطقه و گزارشی از خدمات دولت به این روستاها ، اهم کاستی ها و نیازها را به شرح زیر بیان نمود:

۱- دسترسی مناسب به آب شرب با تکمیل پروژه آبرسانی.

۲- روکش ۸ کیلومتر باقیمانده از جاده روستایی.

۳- ایجاد زمینه های اشتغال روستایی شامل گردشگری، دامداری سنتی و توسعه کشاورزی با انتقال آب از رودخانه های محلی.

۴- ارائه خدمات دیجیتال صدا و سیما و تقویت خدمات ارتباط تلفن همراه و رفع آفت ولتاژ برق و قطعی مکرر.

در پایان دستگاه های اجرایی شهرستان با ارائه گزارش کار و نیازهای اعتباری برای تکمیل طرح ها را بیان نمودند.