اخبار استان ها1399/3/20 سه‌شنبه دومین نشست هم اندیشی اعضای شبکه نظارت روستایی استان گیلان به ریاست مدیرکل محترم امور روستایی استانداری برگزار شد. در این نشست که در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۳/۱۹ به میزبانی استانداری و با حضور سرناظرین و ناظرین مناطق مختلف و نمایندگان دستگاه اجرایی در سالن غدیر استانداری گیلان تشکیل شد موضوع عملکرد شهرستانها مورد تحلیل قرار گرفت. در این نشست که در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۳/۱۹ به میزبانی استانداری و با حضور سرناظرین و ناظرین مناطق مختلف و نمایندگان دستگاه اجرایی در سالن غدیر استانداری گیلان تشکیل شد موضوع عملکرد شهرستانها مورد تحلیل قرار گرفت.
این جلسه با محوریت بررسی گزارشات سه ماهه اول سال جاری و براساس اصلاحات اخذ شده از سوی معاونت توسعه روستایی کشور ادامه یافته و ناظرین مسئول استان به بررسی معایب و نواقص گزارشات واصله از نظارت شهرستانی پرداخته و با تاکید بر نکات آموزشی لازم مبتنی بر دستورالعمل های ابلاغی پرداختند.
در این جلسه ناظرین محترم شهرستانی و مناطق نیز با اشاره به مشکلات پیش رو، به ارائه پیشنهادات خود در اجرای مناسب طرح و روند رو به پیشرفت آن پرداختند.
در این نشست پیراعلایی مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ضمن تاکید بر مصوبات جلسه گذشته در خصوص اهمیت اقدام پیش رو توضیحاتی داد و اظهار امیدواری کرد این سلسله نشست ها در ارتقای جایگاه نظارتی روستایی استان گیلان موثر خواهد بود.
در پایان نیز تصمیمات لازم براساس دستور کار جلسه اتخاذ و مصوب گردید.
لازم به یادآوری است جلسه مشابهی در تاریخ ۹۹/۲/۱۵ با حضور اکثر این اعضا و ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی برگزار شده بود.