اخبار استان ها

1398/9/5 سه‌شنبه آغاز فعالیت شبکه نظارت روستایی در استان گلستان شبکه نظارت روستایی استان گلستان با حضور مهندس نخعی مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، مهندس غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی و مهندس نصیبی مدیرکل امور روستایی استانداری گلستان راه اندازی شد. در این نشست که با حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی، مدیران دفاتر فنی و روستایی استانداری و اعضای شبکه نظارت روستایی استان تشکیل گردید، مهندس غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ضمن حمایت از راه اندازی شبکه نظارت روستایی استان گلستان به بیان ضعف های برنامه ریزی در کشور پرداخت.

وی نظام برنامه ریزی کشور را نظام چانه زنی جهت جذب منابع دانسته و این برنامه ریزی را مبتنی بر تخصیص اعتبارات عنوان نمود، حال آنکه ضرورت برنامه ریزی مبتنی بر سند آمایش سرزمین را راهگشای برنامه های توسعه ای کشور دانست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان عدم توازن جمعیت در پهنه کشور، ایجاد مهاجرت های سرزمینی، رشد حاشیه نشینی و‌ معضلات مبتلا به آن را از اثرات عدم تدوین برنامه های آمایشی دانست.

مهندس غراوی دو قطب آمایشی استان گلستان را کشاورزی و گردشگری دانسته و اولویت پروژه های استانی را جهت ایجاد زیرساختها در این دو مقوله عنوان کرد.

وی عدم تحقق منابع و پیش بینی ضعیف میزان اعتبارات تخصیص یافته را از آفات برنامه ریزی فعلی و غیرواقعی بودن بخشهایی از اهداف و تعهدات دانست.

در این نشست علیرضا نخعی مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به بیان روند شکل گیری، انسجام و مراحل اجرایی شبکه نظارت روستایی استان پرداخت و از اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این شبکه شامل دسترسی سریع به اطلاعات طرحها، رشد شاخص های توسعه روستایی و ایجاد توازن منطقه ای از یکسو و ارتقای کیفیت طرحها و پروژه های روستایی، توانمندسازی نیروی انسانی موجود در حوزه های فنی و ایجاد زمینه های تصمیم سازی برای مدیران تصمیم گیر را از اهداف طرح ملی شبکه نظارت روستایی کشور نام برد.

وی با بیان پوشش ۵۰۰۰ پروژه فعلی طرحهای روستایی و رسیدن به ۲۰ هزار پروژه با استفاده از ظرفیت شبکه جدید، عنوان کرد: نیمی از طرح های نیمه تمام روستایی مورد ارزیابی سالیانه قرار خواهند گرفت.

مهندس نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری با ارائه کزارش مختصری از عملکرد شبکه نظارت روستایی استان در دوره گذشته ضمن بیان ضرورت تقویت این شبکه جهت رسیدن به جایگاه واقعی در این حوزه، خواستار همکاری و همراهی همه مدیران عمرانی فرمانداری ها و دستگاههای اجرایی این استان شدند.

وی روند اصلاح شبکه نظارتی استان را با تغییر در مجری سامانه استانی آغاز نموده و اظهار امیدواری نمود با ایجاد روحیه جوانی و استفاده از ظرفیت های فنی خوب استان این نقیصه را برطرف نماید.

در پایان، جلسه پرسش و پاسخ برگزار و مقرر شد دوره های آموزشی هر ماه یکبار برگزار گردد.