اخبار استان ها


1398/9/25 دوشنبه راه اندازی شبکه نظارت روستایی استان کرمان شبکه نظارت روستایی استان کرمان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور رسما فعالیت خود را آغاز نمود. در آیین راه اندازی رسمی فعالیت شبکه نظارت روستایی استان کرمان دکتر موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان ضرورت نظارت در تمام مراحل کارها، نظارت را در کاهش لطمات بر پروژه ها و آسیب ها در مدیریت اجرایی  موثر دانست.
ایشان از این شبکه با توجه به گستردگی سرزمینی استان و بعد مسافت و کمبود نیروی انسانی متخصص حمایت نموده و از مسئولین فنی فرمانداریها به عنوان بازوان نظارتی استان یاد کرد و اهتمام به کیفیت کارها  را  ضامن جلوگیری از دوباره کاری در پروژه های روستایی اعلام نمود. وی با حمایت از اجرای کارشناسانه نظارت و تشکیل شبکه نظارت روستایی، استفاده از برون داده های این سیستم نظارتی در قالب شورای فنی استان را مورد تاکید قرار داد.
در ادامه علیرضا نخعی مدیرکل امور زیر بنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تشریح نحوه و‌چگونگی شکل گیری شبکه نظارتی تاریخچه این طرح در معاونت توسعه روستایی کشور را از سال ۹۲ با راه اندازی شبکه ملی نظارت روستایی بیان نمود وی با اشاره به چهار سال آموزش رودررو در سفرهای استانی و انجام نظارت میدانی ، پوشش نظارتی ۱۰۰۰ پروژه در سال را بخشی از دستاوردهای این شبکه اعلام نمود. ایشان در ادامه گفت: از سال ۹۶ تا آذر ماه سالجاری این فعالیت در قالب نظارت استانی با پوشش ۵۰۰۰ پروژه در سال را به عنوان توسعه این شبکه دانست و اظهار امیدواری نمود که با راه اندازی شبکه نظارت روستایی در سطوح شهرستان و مناطق این عملکرد به سالانه ۲۰  هزار پروژه افزایش یابد و خروجی های این سیستم بتواند به برنامه ریزی مناسب حوزه روستایی کمک کند. مهندس نخعی با اشاره به اهداف و ضرورت های تشکیل شبکه نظارت روستایی، کمترین دستاورد این سیستم را دسترسی سریع به اطلاعات پروژه های روستایی عنوان نمود. ارزیابی شاخص های توسعه روستایی و توازن منطقه ای را نیز از دیگر اهداف موضوع دانسته و توانمندسازی و فراهم نمودن زمینه های برنامه ریزی مناسب برای برنامه ریزان را از اهداف بلند مدت طرح عنوان نمود.
ایشان با بیان جایگاه نظارتی استان همکاری دستگاههای اجرایی را متضمن انجام موفقیت آمیز این طرح دانست.
در این نشست رضا ایرانمنش مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان با بیان عملکرد استان در دوره های قبل ، پاره ای از مشکلات کشور مانند کمک به استانهای سیل خیز در ابتدای سال را به عنوان استان معین کندی روند اجرا در مقطعی از نظارت روستایی دانست. وی با بیان همکاری فرمانداریها در این نظارت ها خواستار اجرای این طرح مطابق با دستورالعمل های ابلاغی شد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری نیز بیانات خود را با سوالاتی انتقادی از نظام ارزیابی رتبه ای آغاز نمود و این نوع نگرش را زمینه ساز رقابتی ناسالم دانست وی با اشاره به بخشنامه ها و دستورالعملها از بالا به پایین از عبارت «باید» در ادبیات اجرایی گله نموده و خواستار بیان نحوه چگونگی اجرا شد که پس از ارائه توضیحات تکمیلی مدیرکل امورزیربنایی معاونت و‌ مدیر کل امور روستایی و شوراها بخشی از سوالات ایشان پاسخ داده شد. ایشان تناسب بین نوع فعالیت با نوع ابزار و نیروی متخصص و اعتبار لازم را ضروری دانست و‌ از زیرساخت های ضعیف ارتباطی در برخی مناطق به عنوان مانع کار با کیفیت اشاره نمود. ایشان تداخل بین سیستم نظارتی حاظر با سیستم نظارت نظام فنی روستایی زیر نظر بنیاد مسکن را به عنوان مانع پیش روی مطرح نمود.
در پایان جلسه که به صورت پرسش و‌ پاسخ گذشت مقرر گردید اعضای شبکه نظارت روستایی در بستر فضای مجازی گرد هم جمع شده و به تبادل اطلاعات بپردازند.