اخبار

1400/11/5 سه‌شنبه صندوق ها نقش موثری در بخش تولید دارند/ ایجاد نهضت احیای واحدهای تولیدی راکد کشور توسط دولت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم، راه اندازی نهضت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در کشور است. امیر حسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور صبح سه شنبه با حضور در شهر مشهد و بازدید از چند واحد تولیدی در این شهر گفت: برنامه دولت راه اندازی نهضت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بود. بخشی از این واحدها دچار چالش شده که با تامین. مالی بعضا قابل حل است. همچنین بسیاری از واحدها مشکلات حقوقی دارند و با یک تصمیم این مشکلات حل می‌شود این واحدها نجات می یابند. همین کارخانه ممکن است با تصمیم درست به سرعت احیا شود و با تصمیم متولیان امر مشکلات آن حل شود. 

وی افزود: ۵۰ درصد مشکلات کارخانه ها مربوط به مسائل حقوقی و تکنولوژی است، در صورتی که بسیاری از افراد فکر می‌کنند مشکل تامین مالی دارند. 

مدنی گفت: در بعضی از موارد راه حل آن ایجاد یک میز مشترک است تا به صورت موردی موارد را به فوریت حل کنیم. اولویت با واحدهای مرتبط به اقتصاد روستا است و تعطیلی این واحدها ضربه زیادی به اقتصاد روستا می‌زند.

معاون ریاست جمهوری ادامه داد: طبق آمار در بخش های مختلف ۳۰ هزار واحد تعطیل داریم که بخشی از آن قابل احیا نیست اما حدود ۲۵ درصد آن قابل احیاست. بخشی دیگر نیز نیمه تعطیل هستند.

وی تصریح کرد : دولت از طریق ستاد تسهیل رفع موانع تدابیری دیده است اما بسیاری از این واحدها با تسهیلات احیا نخواهد شد. زیرا گاهی با تسهیلات مشکلات ساختاری و مدیریت آن بنگاه اقتصادی حل نخواهد شد. راه بهتر برای این واحدها، سرمایه گذاری است.

مدنی با اشاره به نقش موثر صندوق ها در احیای واحدهای تولیدی گفت: صندوق های خصوصی در دنیا جایگاه خوبی دارند، این صندوق ها متشکل از تیم متخصص هستند که از سرمایه های خصوصی استفاده می‌کنند و مدل سرمایه گذاری ارائه می دهد و با مشارکت بهش های دیگر بسیاری از مشکلات را می‌توان برطرف کرد.

وی در پایان گفت: بنای دولت در خصوص واحدهای اقتصادی این است که با ایجاد یک نهضت در کل کشور این موارد را ساماندهی و برطرف کند.