اخبار استان ها


1398/9/26 سه‌شنبه سی امین شبکه نظارت روستایی کشور در استان یزد آغاز به کار کرد شبکه نظارت روستایی استان یزد به عنوان سی امین شبکه نظارت روستایی کشور با حضور مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی کشور و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد رسما فعالیت خود را آغاز نمود. در نشست هم اندیشی اعضای شبکه نظارت روستایی استان یزد مهندس صادقیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با ابراز خوشحالی از جوان بودن اعضای جلسه، اظهار امیدواری نمود این جوانان در راستای کمک به ارتقای کیفیت پروژه ها موثر باشند. وی با بیان اولویت بندی پروژه های نیمه تمام استان و براساس بخشنامه استاندار محترم 100 پروژه اولویت دار از مجموع 1700 پروژه نیمه تمام استان برای سالجاری انتخاب گردیده و برنامه ریزی جهت اتمام آنها در دستور کار استانداری قرار گرفته است. ایشان از تشکیل سامانه جامع نظارت و کنترل پروژه استقبال نموده و ایجاد هم افزایی بین دستگاه های اجرایی را در وضعیت اعتباری فعلی مهم دانست.
مهندس صادقیان با بیان آنکه خیلی نمی توان به اعتبارات دولت بدلیل مشکلات پیش روی ، دل بست و باید از سایر ظرفیت ها مانند خیرین و بنیادها و ... نیز استفاده شود. ایشان معتقد است که ما در جایگاه حساس هستیم و باید تصمیمات مهمی را در این مقطع زمانی بگیریم. 
 در این نشست علیرضا نخعی مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با ابراز خشنودی از حضور تمام اعضای شبکه نظارت روستایی و دستگاههای اجرایی مرتبط، هماهنگی بین این دو گروه را برای موفقیت و اثربخشی شبکه نظارت روستایی استان لازم و ضروری دانست. وی با تاکید بر اثربخش نمودن شبکه های نظارت روستایی استانها، ملاک ارزیابی آینده این شبکه را مبتنی بر اصلاح روندها و برطرف نمودن ضعفهای مشهود پروژه ها دانست. ایشان با بیان آنکه شبکه نظارت روستایی استانی موفق تلقی خواهد شد که بتواند با همکاری و مشارکت دستگاه اجرایی مربوطه نسبت به رفع موانع و اصلاح موارد ضعیف اقدام نماید.
نخعی با اشاره به ادامه فعالیت شبکه نظارت استانی با استفاده از ظرفیت های فنی فرمانداریها و مسئولین فنی دهیاریها، انجام کارهای سیستمی را موثر و مفید دانست و با بیان آنکه در صورت بروز مشکل برای بخشی از شبکه سیستمی ادامه روند نظارت دچار توقف و اختلال نمی شود. 
 در ادامه محمود زارع رشکوئیه مدیرکل امور روستایی استانداری با بیان روند اجرایی گذشته شبکه نظارت استان یزد ، اظهار امیدواری نمود که با استفاده از نیروهای جوان و جویای نام بتوان عملکرد موفق تری در این شبکه داشت. ایشان استفاده از تکنولوژی های نوین در پروژه ها را ضروری عنوان نمود.
در ادامه، جلسه با پرسش و پاسخ اعضای شبکه به پایان رسید.