اخبار استان ها

1398/9/19 سه‌شنبه در حاشیه مراسم راه اندازی شبکه نظارت روستایی استان خراسان جنوبی؛ از سه طرح روستایی در شهر بیرجند بازدید شد با حضور نمایندگان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و مدیرکل امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از پروژه های احیا و بازسازی مناطق ناکارآمد روستاهای حاجی آباد و امیر آباد در حاشیه شهر بیرجند بازدید شد.
در حاشیه مراسم راه اندازی شبکه نظارت روستایی استان خراسان جنوبی از روستاهای حاشیه شهر بیرجند بازدید بعمل آمد.
با حضور نمایندگان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و مدیرکل امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از پروژه های احیا و بازسازی مناطق ناکارآمد روستاهای حاجی آباد و امیر آباد در حاشیه شهر بیرجند بازدید شد. در این بازدید که پروژه های مذکور با همت دهیاری روستاها در دست اجرا است تعدادی از معابر عمومی بازگشایی ، زیرسازی و آسفالت شده اند. همکاری روستائیان در مراحل بازگشایی معابر از نقاط مثبت این طرح بود. کنترل کیفیت پروژه ها و انجام آزمایش های مربوطه از نکات مورد تاکید در این بازدید بود. هر دو روستا بواسطه مهاجرت های بی رویه و سرریز جمعیت شهر بیرجند بسیار پرجمعیت شده و اخیرا" شهر شدن آنها نیز پیشنهاد شده است. ساخت و ساز بی رویه و بعضا" بدون مجوز و نبود ضابط قضایی در برابر این ساخت و سازها علیرغم پیگیری و گزارشهای دهیاری و بخشداری مشکل پیش روی این مناطق است.
در ادامه از مجموعه تاریخی و تفریحی باغ امیرآباد که توسط دانشگاه بیرجند در دست مرمت و بازسازی است بازدید شد و مقرر گردید از این ظرفیت برای جذب گردشگران برنامه ریزی شود. استفاده از نیروی جوان روستای امیرآباد در مرمت این مجموعه از محاسن این طرح بود. البته ظرفیت اجاره و بهره برداری توسط دهیاری روستا از این مجموعه وجود داشته که باید مدیران دانشگاه در این خصوص تصمیم گیری نماید.