اخبار استان ها


1398/9/27 چهارشنبه آخرین شبکه نظارت روستایی کشور در اصفهان راه اندازی شد شبکه نظارت روستایی استان اصفهان به عنوان آخرین شبکه نظارت روستایی کشور با حضور مدیر کل امور زیربنایی معاونت توسعه رو‌ستایی و مناطق محروم کشور و‌ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری راه اندازی شد. در نشست هم اندیشی اعضای شبکه نظارت روستایی استان اصفهان مهندس غلامی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور و برنامه های توسعه ای در حوزه روستایی، مطالعه و ظرفیت سنجی روستاهای استان را مهمترین دستور کار شورای برنامه ریزی استان دانست. وی با اشاره به دلایل مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها ، عدم توجه به توسعه پایدار متوازن و نقص در تامین خدمات زیرساخت های اقتصادی را بخشی از این علل دانست و راه حل عبور از این موانع را اصلاح ساختار شاخص ها از شاخص جمعیت به شاخص های توسعه ای اشاره نمود. معاون عمرانی استانداری تعویض جهت مهاجرت از شهرها به روستاها را نتیجه این اقدام دانست.
مهندس غلامی با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی مطالعات روستایی استان اصفهان اظهار امیدواری نمود تا پایان سال نتیجه این مطالعات استخراج گردد. ایشان ایجاد بستر عدالت محور در روستاها را با شفافیت در اعتبارات این حوزه ، توسعه خوشه های کسب و کار و آموزش این جامعه همسو دانسته و اولین اقدام در راستای شفاف سازی در استان را راه اندازی سیستم حسابرسی دهیاریها و شوراها عنوان نمود وی برای گام دوم سیستم نظارت یکپارچه را مورد تاکید قرار دادند. ایشان استفاده از ظرفیت دفتر فنی در کمک به این شبکه را خواستار شد و انجام  فعالیت با کیفیت را بجای انجام رفع تکلیفی این طرح مورد تاکید قرار داد. وی جلوگیری از هدر رفت بخشی از منابع در وضعیت موجود و ضرورت اصلاح روند برنامه ریزی توسعه روستایی و نظارت دقیق از دفتر امور روستایی خواستار شد.
در ادامه جلسه علیرضا نخعی مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی کشور با اشاره به راه اندازی آخرین شبکه نظارت شبکه روستایی کشور در استان اصفهان اظهار امیدواری نمود این شبکه در راستای اهداف و اولویت های توسعه روستایی استان عمل نماید. وی با بیان ضرورت های راه اندازی شبکه و انجام فعالیت های سیستمی ، اهداف و اثر بخشی شبکه را مورد تحلیل قرارداد. نخعی با ارائه سوابق اجرایی شبکه نظارت روستایی کشور از سال ۹۲ تاکنون، پوشش نظارت بر پروژه های روستایی را ۵۰۰۰ پروژه در سال عنوان نمود و اظهار امیدواری نمود که با گسترش شبکه نظارت روستایی ، این پوشش نظارتی به ۲۰ هزار پروژه در افزایش یابد. مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی کشور با یادآوری ثبت اطلاعات بصورت آنلاین و ایجاد یک پایگاه داده بر خط به همین منظور ، از فعالیت های پیشروی شبکه نظارت روستایی کشور عنوان نمود.
در ادامه ایشان نوع و نحوه ثبت این داده ها را برای اعضای شبکه نظارت روستایی تشریح کرد.
در ادامه این نشست رحمانی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری در خصوص همکاری هرچه بیشتر اعضای شبکه با دستگاه های اجرایی تاکید نمود.
جلسه با پرسش و پاسخ اعضای شرکت کننده به پایان رسید.