اخبار استان ها
1401/6/10 پنجشنبه مشاور امور رسانه و تبلیغات و مدیر روابط‌عمومی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری منصوب شد هادی شریفی مشاور امور رسانه و تبلیغات و مدیر روابط‌عمومی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، دبیرخانه شورایعالی جهادسازندگی و نهضت احیای صنایع شد. هادی شریفی مشاور امور رسانه و تبلیغات و مدیر روابط‌عمومی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، دبیرخانه شورایعالی جهادسازندگی و نهضت احیای صنایع شد

دکتر سید امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای صنایع، هادی شریفی را بعنوان مشاور امور رسانه و تبلیغات معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، دبیرخانه شورایعالی جهادسازندگی و نهضت احیای صنایع منصوب کرد.
شریفی تحصیلکرده رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد است؛ مدیرکل صوت و تصویر خبرگزاری فارس، مدیرکل اخبار شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردبیری ماهنامه هیات، دبیر شورای فرهنگی و مدیرکل اخبار استانها خبرگزاری مهر و فعالیت در سایتهای خبری و مجلات از سال ۸۱ از سوابق وی است و تالیفاتی نیز از او منتشر شده است.
فارس