اخبار استان ها


برگزاری جلسات تسهیلات روستایی استان مازندران
اصغریان رستمی، مدیر کل امور روستایی استانداری مازندران گفت: جلسات تسهیلات روستایی استان مازندران با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط در این استان در خصوص پیگیری تسهیلات روستایی از محل تفاهم نامه ها سه جانبه برگزار گردید.


جلسات تسهیلات روستایی استان مازندران با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط در این استان در خصوص پیگیری تسهیلات روستایی از محل تفاهم نامه های سه جانبه برگزار گردید.

پیگیری تسهیلات روستایی از محل تفاهم نامه های سه جانبه

در این جلسه اصغریان رستمی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران با مسئولان دستگاه های اجرایی استان در خصوص پیگیری تسهیلات روستایی از محل تفاهم نامه های سه جانبه بانک پارسیان، بانک سینا، بنیاد برکت و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفتگو و رایزنی کرد.

نسخه قابل چاپ


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir