اخبار استان ها


واگذاری خودروهای خدماتی و آتش نشانیواگذاری خودروهای خدماتی و آتش نشانی استان زنجان
اهم فعالیت های سال 96 در حوزه عمران و ماشین آلات


اهم فعالیت های سال 96 در حوزه عمران و ماشین آلات
1-  واگذاری تعداد 5 دستگاه خودروی حمل زباله مکانیزه نیمه سنگین به دهیاری های روستاهای اغلبیک سفلی شهرستان ایجرود، رازبین شهرستان زنجان، گیلانکشه شهرستان طارم ، محمودآباد شهرستان خدابنده و میمون دره شهرستان ابهر با سهم آورده 10درصدی هریک از دهیاری ها به مبلغ 6250000000 ریال.
2- واگذاری 2 دستگاه خودروی آتش نشانی نیمه سنگین به دهیاری روستاهای قره بوطه شهرستان زنجان و دوتپه سفلی شهرستان خدابنده با سهم آورده  10درصدی هریک از دهیاری ها به مبلغ 4848848800  ریال که قطعا نقش موثری می تواند در کاهش حوادث و سوانح  غیرمترقبه ایفا نماید.
3- واگذاری یک دستگاه لودر سنگین به دهیاری روستای تشویر شهرستان طارم با سهم آورده 10درصدی اعتبارات دهیاری به مبلغ 5429400000 ریال در جهت کمک به خودکفایی و درآمدزایی برای دهیاری روستای مذکور بوده است.
4- واگذاری تعداد 11 دستگاه خودروی حمل زباله سبک و 1 دستگاه خودروی حمل زباله نیمه سنیگن به دهیاری های استان در ابتدای سال  به دهیاری های چوزوک ، مشمپا ، تلخاب ، گل تپه ، المکی ، خرمدرق ، ایچ ، شویر ، امین آباد، لگاهی ، ورجوشان ، قزل بلاق
نسخه قابل چاپ


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir