كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار استان ها


ضریب نفوذ گازطبیعی در روستاهای کردستان به ۸۰ درصد رسید

مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: در راستای اقدامات صورت گرفته میزان ظریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای کردستان به ۹۰ درصد رسید.

احمد فعله گری در نشست با پیمانکاران و روسای واحدهای مرتبط، گفت: پیمانکاران در بخش اجرای پروژه های گازرسانی  و خدمات پشتیبانی بازوان اجرایی شرکت های گاز استانی بوده که در جهت ارائه خدمات سریع تر و مطلوب تر بدست مشترکین گاز طبیعی گام برمی دارند .

وی با بیان اینکه تمامی پیمانکاران، ذینفعان ما محسوب می شوند، اظهار داشت: برای برقراری ارتباط موثر و شفاف بین پیمانکاران و شرکت گاز استان کردستان این  جلسه تشکیل تا مسائل و مشکلات بصورت حضوری مطرح و راهکارهای عملی برای حل مسائل شناسایی گردد .

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد رضایت پیمانکاران اظهارداشت: در جهت سیستم تعالی سازمانی برای سنجش میزان رضایت پیمانکاران از شرکت گاز استان کردستان نظرسنجی صورت گرفته و در این نظرسنجی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود شناسایی و سعی می گردد در جهت ارتقاء نقاط قوت و قابل بهبود اقدامات عملی صورت گرفته و در دوره بعدی قابل لمس باشد.

وی در مورد اهداف و برنامه های شرکت گاز استان کردستان گفت: برای ارتقاء ضریب نفوذ گاز طبیعی در بخش روستایی برنامه های مدونی تنظیم گردیده و در نظراست ظریب نفوذ گاز در بخش روستایی که در اول سال جاری ۷۶ درصد بود در پایان سال به ۸۸ درصد افزایش یابد و در حال حاضر این ضریب ۸۰ درصد می باشد و می توان گفت تا حد زیادی این بخش محقق شده است.

فعله گری در مورد بکارگیری پیمانکاران اظهارداشت: اغلب پیمانکاران بکارگیری در بخش پروژه های اجرایی و خدماتی بومی بوده و این امر جای خرسندی دارد که پیمانکاران بومی و محلی و آشنا با جفرافیای استان و آگاه به مسائل فرهنگی و اجتماعی منطقه اشتغال دارند و قادرند تمامی پروژه های گازرسانی این استان را که در مقایسه با سایر استان های دیگر از صعوبت و سختی خاصی برخوردارست به سرانجام برسانند و این جای تقدیر و تشکر دارد.

وی ادامه داد: استان کردستان  در حالیکه در تعدادی از شاخص ها از کل کشور دارای ضریب پایین تری است ولی به یاری خداوند و زحمات و تلاش شما عزیزان در بخش شاخص گازرسانی جزء ۱۰ استان برتر کشور محسوب می گردد و این نشان از تلاش بی وقفه پیمانکاران شریف این بخش دارد.

فعله گری گفت: شرکت گاز استان کردستان بدنبال کسب اعتبار در بین مردم است و رسیدن به این هدف جزء به کمک پیمانکاران و عوامل اجرایی مسیر نخواهد گردید ، پس بایستی کیفیت خدمات به مردم ارتقاء یافته تا میزان رضایت مندی نیز افزایش یابد.

بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir