كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار استان ها


در استان مرکزی با حضور نمایندگان مجلس برگزار گردید
در این جلسه که مسولین و 300 نفر از اعضای شوراها حضور داشتند، مدیر جهاد کشاورزی و مدیر بنیاد مسکن و مدیر کل شورای هماهنگی مواد مخدر و نماینده محترم مجلس مهندس مقدسی و شوراها مطالب ارائه نمودند و در پایان نیز از خدمات مدیر کل امور روستایی مهندس سلیمانی تقدیر شد.


عکسهای مرتبط
بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir