كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار استان ها


جلسه هماهنگی دومین نمایشگاه توانمندی‌ روستائیان و عشایر کشورجلسه هماهنگی دومین نمایشگاه توانمندی‌ روستائیان و عشایر کشور -دفتر امور روستایی و شوراهای همدان
جلسه هماهنگی برگزاری دومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایرکشور روز چهارشنبه مورخ 03/09/1395 در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد.


جلسه هماهنگی برگزاری "دومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایرکشور" روز مورخ  در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان تشکیل شد. در این جلسه آقای مهندس عربی، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها درخصوص اهداف و مبانی تشکیل نمایشگاه و تدارکات و تجهیزات لازم، زمانبندی اجرایی و ضرورتهای مرتبط، توضیحاتی بیان داشته و حساسیت و تأکید استاندار محترم و معاون محترم امور عمرانی برای اقدام مؤثر دستگاهها و متولیان را ابراز نمودند.
در ادامه آقای مهندس پوینده بعنوان مسئول پیگیری موضوع به تشریح عملکرد سال گذشته و ضرورت‌های سال جدید پرداختند.
در این جلسه مقرر گردید :
1- دبیرخانه مرکزی – استانی به‌منظور پیگیری موضوع در محل دفتر امور روستایی وشوراها و با ترکیب اعضای زیر تشکیل گردد:
دفتر امور روستایی و شوراها ی استانداری، اداره جهاد کشاورزی استان، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، اداره امور عشایری استان ، اداره صنعت، معدن و تجارت استان، فرمانداری همدان به نمایندگی فرمانداری‌های استان ، نماینده بخشداری‌ها، نماینده تعاونی دهیاران استان
2- اعضاء دبیرخانه مرکزی هر هفته یکبار تشکیل جلسه داده و موارد اقدامات را کنترل و پیگیری نمایند.
3- با توجه به تقسیم محل برگزاری نمایشگاه به برش شهرستانی ،غرفه های نمایشگاهی هر شهرستان با مدیریت اصلی فرمانداری‌ها و با اقدام و مشارکت مدیریت‌های استانی دستگاه‌ها و دستگاه‌های شهرستانی ودهیاری‌ها تدارک و تنظیم گردیده و نتایج جلسات، برنامه ها، اقدامات و پیگیری ها به صورت هفتگی به دبیرخانه استانی منعکس شود.
4- برای استفاده حد اکثری از ظرفیت های مردمی - نهادها و سازمانها، در همه حوزه های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی روستایی عشایری استان لیست برنامه ها و اقدامات امکان پذیر با جزئیات کامل در اجرای بند 3 فوق تهیه، تنظیم و ارسال شود.
 
5- با توجه به بازدید استاندار محترم و سایر مقامات کشوری از نمایشگاه و با عنایت به برش شهرستانی تقسیم‌بندی نمایشگاه ، فرمانداری‌های هر شهرستان متولی اصلی بوده و با فرایند اعلامی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظف به همکاری خواهند بود.
6- در خصوص تأمین هزینه ها ، تجهیزات و تدارکات نمایشگاه ، باعنایت به برش شهرستانی از طریق تقسیم بندی درون شهرستانی دستگاهها- دهیاریها به تناسب جزییات برنامه ها ،اقدام و از ظرفیت آورده مردمی در بخش هایی از اقدامات ، استفاده شده و برای اسکان نفرات اعضای نمایشگاهی از ظرفیت خوابگاه‌ها و امکانات اقامتی وزارتخانه ها در تهران با هماهنگی و اقدام دستگاههای استانی استفاده شود.
7- دستگاههای اجرایی استان در خصوص غرفه استانی نمایشگاه پیشنهادات و برنامه و طرح‌های خود را که متضمن نمایش برجستگی‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استانی باشد را تهیه و ظرف 5 روز آتی به دبیرخانه نمایشگاه ارسال دارند.
8- صداو سیمای استان در زمان برگزاری نمایشگاه در جهت انعکاس برجسته اقدامات و توانمندی‌ها اقدام لازم معمول دارند.
منبع:دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان
بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir