اخبار


نشست فرهنگی اداره کل فرهنگی مناطق محروم با پژوهشگاه میراث فرهنگی
در راستای اجرایی سازی بند ب ماده ۲ مورخه ۹۹/۴/۳۱بسته فرهنگی پس از اعلام آمادگی پژوهشگاه جلسه مشترکی با حضور ریاست پژوهشگاه دکتر بهروز عمرانی و معاون پژوهشی خانم دکتر هادیان مدیرکل فرهنگی مناطق محروم و دکتر پوراندخت نیرومند مدیرکل فرهنگی، اجتماعی معاونت توسعه روستایی برگزار گردید


دکتر عمرانی به ارائه گزارش از اقدامات تحقیق و توسعه پژوهشگاه در توسعه روستایی ارائه به دو زیست تجربه روستای الگن و اصفهک پرداختند.
دکتر نیرومند نیز در راستای تصویب شورای عالی روستایی و عشایری مصوبه بسته فرهنگی روستا به نقش معاونت در توسعه روستایی پرداختند و محور های همکاری اجرایی مصوبه را اعلام نمود.
پژوهشگاه میراث فرهنگی با توجه به ظرفیت و توانمندی و آمادگی به منظور انجام مطالعه و پژوهش های لازم در خصوص سنجش اثربخشی فعالیت دستگاههای فرهنگی در روستاها اعلام نمود.
همچنین ضرورت بازنگری در سیاست های توسعه و توانمندسازی مناطق روستایی عشایری و توجه به پیوست فرهنگی طرحهای مربوطه مورد تاکید قرار گرفت.
در پایان امکان پیگیری از سازمان برنامه و بودجه جهت استفاده از ظرفیت اعتبارات توازن منطقه ای برای توسعه فعالیت های پژوهشگاه میراث فرهنگی مورد بحث واقع گردید.
 
عکسهای مرتبط
نسخه قابل چاپ


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir