اخبار


طرح ساماندهی و ارتقاء‌ خدمات فرهنگی روستاهای کشور ابلاغ شد
با پیگیری‌های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد تصویب نامه جلسه مورخ 29/4/1399 هیئت وزیران، به منظور توسعه عدالت فرهنگی، انسجام بخشی، ساماندهی فعالیت ها و اقدامات و ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای فرهنگی فعال در روستا، طرح ساماندهی و ارتقاء خدمات فرهنگی به روستاهای کشور توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.بر اساس این ابلاغیه کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیت ها و اقدامات فرهنگی در حوزه توسعه روستا را در چارچوب اعتبارات سالیانه خود به همراه برش روستایی فعالیت ها در لوایح بودجه سالیانه به گونه ای که امکان گزارش گیری مالی و عملیاتی آن فراهم باشد، پیش بینی و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.
همچنین در این تصویبنامه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مکلف گردیده با نظارت و ارزیابی اقدامات فرهنگی در روستاها، گزارش های فصلی و سالانه دستگاههای ذیربط را تهیه و به معاون اول رییس جمهور ارائه نماید.
در همین زمینه منوچهر رزمجو معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: در راستای ساماندهی و ارتقاء خدمات فرهنگی به روستائیان عزیز، از حدود دو سال قبل ضمن بررسی و پژوهش های لازم ، جلسات متعدد کارشناسی در این زمینه به انجام رسید که در این جلسات ضوابط لازم در جهت توسعه عدالت فرهنگی، انسجام بخشی و ساماندهی فعالیت ها و اقدامات فرهنگی در حوزه روستا احصاء شد.
وی افزود یکی از موانع توسعه عدالت فرهنگی به خصوص در روستاها فقدان اعتبار مشخص در لوایح بودجه سالیانه دستگاههای ذیربط و همچنین عدم وجود برش روستایی در برنامه های عملیاتی این دستگاهها بود که این موضوع با تصویب طرح ساماندهی و ارتقاء خدمات فرهنگی به روستاهای کشور و نظارت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مرتفع خواهد گردید.
رزمجو اضافه کرد، یکی از امتیازات اصلی این طرح الزام معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست کشور به انجام پژوهش کاربردی به منظور سنجش اثربخشی اجرای فعالیت های فرهنگی درروستاها حداقل هر دو سال یک بار می باشد که این امر می تواند باعث ایجاد پویایی و نتیجه بخش بودن اقدامات فرهنگی درروستا ها شود.
نسخه قابل چاپ


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir