اخبار


حمیدرضا گل محمدی مشاور امور رسانه، تبلیغات و روابط عمومی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری شد.
با حکم معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، حمیدرضا گل محمدی به سمت مشاور معاونت در امور رسانه، روابط عمومی و تبلیغات منصوب شد.


در بخشی از حکم دکتر محمد امید آمده است:
 
«نظر به تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت "مشاور در امور رسانه، روابط عمومی و تبلیغات" منصوب می شوید.
امید است با توجه به نقش و اهمیت جایگاه خطیر رسانه و روابط عمومی در پیشبرد اهداف معاونت، با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از کلیه ظرفیت ها و امکانات موجود و همکاری و تعامل سازنده با رسانه ها و دستگاههای ذیربط، نسبت به برنامه ریزی در راستای توسعه ابزارهای ارتباطی و اطلاع رسانی به منظور بسترسازی خدمات هرچه مطلوبتر به روستائیان عزیز و مناطق محروم کشور اقدامات شایسته به عمل آورید."
حمیدرضا گل محمدی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش سیاست گذاری عمومی و مولف دو کتاب و چندین مقاله و یادداشت در حوزه های سیاسی و فرهنگی است.

 
نسخه قابل چاپ


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir