اخبار


سومین نشست هم اندیشی شبکه نظارت روستایی استانداری تهران
سومین نشست هم اندیشی اعضای شبکه ملی نظارت و اعضای شبکه نظارت روستایی استان تهران با حضور مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و رئیس گروه نظارت و ارزیابی دفتر فنی استانداری تهران در محل معاونت برگزار گردید.


سومین نشست هم اندیشی اعضای شبکه ملی نظارت و اعضای شبکه نظارت روستایی استان تهران با حضور مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و رئیس گروه نظارت و ارزیابی دفتر فنی استانداری تهران در محل معاونت برگزار گردید.
با توجه به تغییرات اساسی در ساختار شبکه نظارت روستایی استان تهران، این جلسه برای تبیین و راه اندازی مجدد مجموعه با محوریت دفتر فنی استانداری تشکیل شد.
در این نشست مدیر کل محترم امور زیربنایی معاونت، اهمیت جایگاه و روند اجرایی شبکه نظارت روستایی را تشریح نموده و بر تغییر جایگاه و رتبه استان تهران در شبکه نظارت کشور تاکید داشتند. 
مهندس علیرضا نخعی در جمع بندی پایان جلسه با بیان اهمیت اثربخشی در فعالیت این شبکه، رفع موانع و مشکلات را از مجاری قانونی و کارگروه های مرتبط با شورای فنی استان خواستار شدند.
در ابتدای جلسه آقای مهندس ثابت عهد، کارشناس مسئول بخش فنی شبکه ملی نظارت روستایی با تشریح روند فعالیت استان ها و عملکرد استانداری تهران طی یکسال گذشته، اهتمام به انجام کار با کیفیت در روستاها را ضروری دانست.
در ادامه جلسه رئیس گروه عمران دفتر فنی استانداری به عنوان مجری شبکه نظارت روستایی استان تهران با بیان نوع و نحوه فعالیت دفتر فنی استانداری تهران خواستار فعالیت موثر و با کیفیت طرح ها و پروژه های استان شد. 
مهندس جوادی با اشاره به توان بالای نیروهای دفتر فنی در امر نظارت، رفع پاره ای از مشکلات مبتلا به استان تهران را خواستار شد.
در ادامه، جلسه با پرسش و پاسخ اعضاء به پایان رسید و مقرر شد در هفته آینده جمع بندی نظرات استانداری تهران بصورت رسمی به معاونت توسعه روستایی منعکس گردد.
عکسهای مرتبط
نسخه قابل چاپ


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir