اخبار


برگزاری اولین جلسه شناسایی و رفع موانع موجود در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال در روستاها
اولین جلسه بررسی موضوع شناسایی و رفع موانع موجود در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال در روستاها با حضور برخی از دستگاههای اجرایی ذیربط، خیرین و افراد مطلع در مورخ 1399/2/8 در محل معاونت توسعه روستایی برگزار شد.


با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان جهش تولید معاونت سرمایه گذاری،اجتماعی و فرهنگی معاونت توسعه روستایی به منظور شناسایی و رفع موانع موجود در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال در روستاها اولین جلسه بررسی موضوع را با حضور برخی از دستگاههای اجرایی ذیربط، خیرین و افراد مطلع در مورخ8/2/1399 تشکیل داد که در این جلسه استفاده از ظرفیت های قانونی مواد ۴۱ و ۱۹۱ قانون کار جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در مناطق روستایی و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آتی این موضوع و سایر موارد همچنان مورد توجه کارشناسی قرار گیرد.
نسخه قابل چاپ


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir