اخبار


چهارمین جلسه کمیته راهبری تدوین سند پروژه توسعه ناحیه محور با تعامل ذینفعان در راستای توسعه پایدار روستایی
چهارمین جلسه کمیته راهبری پروژه با حضور کاوه معراجی معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و محمدصادق مهدوی مدیرکل برنامه ریزی روز یکشنبه 98/10/29 برگزار شد.


  چهارمین جلسه کمیته راهبری پروژه با حضور کاوه معراجی معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و محمدصادق مهدوی مدیرکل برنامه ریزی روز یکشنبه 98/10/29 برگزار شد.
در این جلسه در خصوص نتایج بازدیدهای میدانی ، چارچوب مفهومی سند پروژه و مدل فرآیندی اجرای آن بحث و تبادل نظر به عمل آمد همچنین اهداف برگزاری کارگاه دوم و نحوه برگزاری آن نیز از مباحث مطرح شده در این نشست بود.
مقرر گردید در جلسه آتی اعضاء کمیته در خصوص نحوه مدیریت اجرای پروژه در سطوح ملی و ناحیه ای و هم افزایی دستگاهها و ذینفعان در اجرای سند پروژه به بحث و تبادل نظر بپردازند.

 
عکسهای مرتبط
نسخه قابل چاپ


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir