اخبار


تفاهمنامه معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور و کمیته امدادامام خمینی (ره)؛ارایه خدمات حمایتی ،معیشتی، توانمندسازی و اشتغالزایی برای یکصدهزارخانوار روستایی
جلسه نحوه اجرایی شدن تفاهمنامه بین معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور و کمیته امدادامام خمینی (ره) برای ارایه خدمات حمایتی ،معیشتی ،توانمندسازی واشتغالزایی برای یکصدهزارخانوار روستایی در۳۰۰۰روستای منتخب برگزار شد.


این جلسه که با حضور دکتر امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، مهندس رزمجو معاون سرمایه­گذاری و اشتغال و مهندس رضایی مدیرکل همچنین خدرویسی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، سوهانی مدیرکل دفتر مناطق محروم کمیته امداد و ابوالحسنی رییس اداره و مدیران کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استانهای کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی و مدیران کل کمیته امداد امام خمینی استان های مذکور روز چهارشنبه مورخ ۹۸.۱۰.۱۹ در سالن جلسات معاونت توسعه روستایی برگزار شد مقرر گردید مدیران کل دفتر امور روستایی و کمیته امداد امام خمینی ضمن ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات، جلسات مستمر و منظم در استان برای اجرای تفاهم نامه داشته باشند.
میزان اعتباراجرای این تفاهمنامه ۵۰۰میلیاردتومان تعیین گردید که دربخشهای مختلفی درروستاهایی بامحرومیت حادومرزی منتخب درضرایب  ۷،۸،۹در۲۴ استان درنظرگرفته شده وجامعه هدف نیازمندان ساکن درمناطق هدف می باشد.
در پایان قرار شد سامانه ای توسط کمیته امداد برای ثبت امار و اطلاعات راه اندازی شود.
 
عکسهای مرتبط
نسخه قابل چاپ


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir