اخبار


سند پروژه توسعه ناحیه محور با تعامل ذینفعان در راستای توسعه پایدار روستایی ایران
سومین جلسه کمیته راهبردی تهیه پیش نویس سند پروژه توسعه ناحیه محور با تعامل ذینفعان در راستای توسعه پایدار روستایی ایران برگزار شد.


در این جلسه که صبح روز یکشنبه 15 دی ماه در دفتر معاونت توسعه روستایی برگزار شد الزامات تعیین نواحی پیاده سازی "سند پروژه توسعه ناحیه محور با تعامل ذینفعان در راستای توسعه پایدار روستایی در ایران" در نشست مشورتی مورد بحث قرار گرفت و فعالیتهای پیش رو در راستای پیاده سازی طرح با توجه به برگزاری کارگاه اول و تصمیمات اخذ شده در خصوص شاخص های تعیین نواحی منتخب ، اقدامات لازم شامل تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه شاخص ها و بروز رسانی داده های رقومی (Gis) و تجزیه و تحلیل آن انجام و گزارش آن توسط دکتر مهدوی مدیرکل برنامه ریزی معاونت ارائه گردید.

در ادامه این نشست مهندس معراجی معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی بر لزوم توجه به ظرفیت نواحی و مشارکت پذیری در اجرای طرح تاکید نمودند. دکتر جباری ، معاون توسعه روستایی امور برنامه ریزی ، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور نیز توجه به مناطق 9 گانه آمایشی را یکی از ملاحظات موثر در تعیین نواحی دانستند که بخوبی در این بررسی لحاظ شده است.

آقایان دکتر سلیمانی از دفتر برنامه عمران ملل متحد (undp) ، دکتر رضوانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر نوری نشاط و دکتر الماسی از انجمن بوم پژوهان و همچنین خانم دکتر الیاسی از معاونت توسعه روستایی نیز مطالبی را در خصوص بهبود روند تدوین سند ارائه نمودند.

نسخه قابل چاپ


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir