اخبار


توسط دکتر امید صورت پذیرفت؛انتصاب مدیران کل امور زیربنایی و دفتر برنامه ریزی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری
معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری در احکامی جداگانه مهندس علیرضا نخعی و مهندس محمدصادق مهدوی خرمی را بعنوان مدیرکل امور زیربنایی و مدیرکل دفتر برنامه ریزی این معاونت منصوب کردند.


به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری؛ دکتر امید در احکامی جداگانه نظر به شایستگی و حسن سوابق مهندس علیرضا نخعی و مهندس محمدصادق مهدوی خرمی را بعنوان مدیرکل امور زیربنایی و مدیرکل دفتر برنامه ریزی این معاونت منصوب کردند./
نسخه قابل چاپ


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir