كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار


در چهارمحال و بختیاری:رفع موانع پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی ضروری است
رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری گفت: رفع موانع پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی در چهارمحال و بختیاری ضروری است.


حبیب الله وفایی ظهر شنبه در نشست شورای اداری با اشاره به اینکه برداشتن موانع پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: باید تمهیدات لازم برای پرداخت تسهیلات به متقاضیات تسهیلات در نظر گرفته شود.

وی عنوان کرد: توزیع منابع و تسهیلات باید در مسیر برنامه ای توسعه ای باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری گفت: کاهش نرخ بیکاری در روستاها از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می کند.

وی بیان کرد: بهره گیری از توانمندی ها در هر روستاها برای ایجاد شغل ضروری است.

بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir