كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار


۴۸۰۰میلیارد ریال تسهیلات به روستاهای آذربایجان غربی اختصاص یافت
معاون رئیس جمهوری و جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی در آذربایجان غربی از اختصاص ۴۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ۶ درصدی به بخش تولید روستایی و مرزی استان خبر داد.


  جمشید انصاری در جلسه اقتصاد مقاومتی آذربایجان غربی با اشاره به اختصاص ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی برای رونق تولید بخش روستایی و مرزی کشور افزود: سهم این استان از اعتبار اطلاعی چهار درصد است که ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال را شامل می شود.
وی ادامه داد: این میزان اعتبار اختصاص یافته به استان در بخش روستایی، عشایری و مرزی استان صورت می گیرد و بیش از کل منابع توزیعی در قالب رفع موانع تولید در سال گذشته در این استان است.
انصاری اضافه کرد: از این میزان ۴۵ درصد به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ۱۵ درصد به بخش خدمات و آی تی، ۱۰ درصد به بخش گردشگری، ۱۰ درصد به بخش معدن و پنج درصد به هریک از بخش های صنایع دستی و فرش دستباف در مناطق روستایی اختصاص می یابد.
جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی در آذربایجان غربی اضافه کرد: ۱۰ درصد از این میزان نیز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داده شده ته در اختیار واحدهای مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر قرار می گیرد.
وی ادامه داد: این مبلغ با ابتکار دولت، موافقت مقام معظم رهبری در خصوص تبدیل منابع اختصاصی از صندوق توسعه ملی ار منابع ارزی به ریالی و تصویب مجلس به بخش روستایی و مرزی اختصاص داده شده است که می تواند در کاهش مشکلات تولید روستایی و کاهش بار ستاد رفع موانع تولید نیز بسیار کارساز باشد.
معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری با اشاره با فعالیت مناسب بانک های آذربایجان غربی در اختصاص منابع به رفع موانع تولید در سال گدشته و امسال بیان کرد: بانک هایی که جرات کرده و بیش از منابع خود، در این خصوص مصارف داشته اند باید به جای بازخواست، تشویق شوند و من این امر را در تهران پیگیری می کنم.
انصاری تاکید کرد: طبق تکلیف برنامه ششم توسعه، سالانه باید بین ۹۵۰ هزار تا یک میلیون شغل در کشور و حدود ۴۰ هزار شعل در استان ایجاد شود که این امر بدون همکاری بانک ها قابل اجرا نیست.
وی اختصاص یکهزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش واحدهای صادراتی آذربایجان غربی به ویژه در بخش کشاورزی را یادآوری کرد و گفت: می توان این امر را امسال نیز تداوم بخشید و میزان تسهیلات بازگشت داده شده به بانک را در همین مسیر هزینه کرد.
 در این جلسه در خصوص اقدامات ستاد رفع موانع تولید و همچنین عملکرد بانک ها در راستای رونق تولید در استان گزارش ارائه شد.

 
بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir