كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار


تزریق یک ونیم میلیارد دلار برای اشتغال زائی در روستاها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از اختصاص یک ونیم میلیارد دلار برای اشتغال زائی در روستاها خبر داد.


تزریق یک ونیم میلیارد دلار برای اشتغال زائی در روستاهامهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم اظهار داشت:لایحه اشتغال روستائیان که فوریت آن از قبل  در مجلس تصویب شده بود در برنامه کاری این هفته کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفته و مراحل پایانی خود را طی می کند.
وی در تشریح این لایحه گفت:یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستائیان در نظر گرفته شده که پرداخت آن ارزی نیست و ریالی خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:همچنین این لایحه به دولت اجازه می دهد که در هر استانی بنابه شرایط آن منطقه تخصیص اعتبار در خصوص اجرای این لایحه صورت گیرد،برای مثال روستاهای  استان های شمالی در بخش گردشگری و کشاورزی باید مورد توجه قرار بگیرند ،چرا که هر استانی نسخه خاص خود را می طلبد.
لاهوتی درخصوص علت تخصیص اعتبار برای  اشتغال زائی در روستائیان گفت:روزگاری 70 درصد جمعیت در روستا و 30 درصد دیگر در شهرها بودند اما اکنون برعکس شده و 71 درصد جمعیت شهرنشین و 29 درصد دیگر هم روستانشین هستند.
وی ادامه داد:علت این تغییر جمعیتی و مهاجرت روستائیان ،وضعیت اقتصادی این قشر است ،بنابراین طرح اشتغال روستائیان با تزریق یک و نیم میلیارد دلار اجرا خواهد شد و اگر نتیجه مثبت باشد، دوباره تمدید خواهد شد.

 
بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir