كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار


دهیاران نقش تعیین کننده در اشتغالزایی روستاها دارند
استاندار بوشهرگفت: دهیاران به عنوان نمایندگان مردم نقش تعیین کننده ای در توسعه اشتغالزایی مناطق روستایی دارند.


مصطفی سالاری درنشست هم اندیشی توسعه و اشتغال روستایی شهرستان دشتی افزود: دهیاران با شناسایی ظرفیت ها و قابلیت هر روستا و با همکاری مسئولان محلی می توانند گامهای مهمی در راستای اشتغالزایی در روستاها بردارند.

وی با اشاره به توجه دولت تدبیر و امید به توسعه و عمران روستاها تصریح کرد: تلاش می شود از سه ظرفیت نفت، گاز و دریای استان بوشهر برای اشتغال جوانان استان بهره برداری بیشتر انجام شود.

سالاری در خصوص محور ارتباطی روستای زائر عباسی شهرستان دشتی به بندر خورشهاب در ساحل خلیج فارس افزود: این پروژه باعث ارتباط دو شهرستان دشتی و تنگستان و دسترسی آسانتر و نزدیکتر نقاط ساحلی به مرکز شهرستان دشتی می شود.

استاندار بوشهر افزود: برای اجرای راه ارتباطی روستای زائرعباسی شهرستان دشتی به بندر خورشهاب در ساحل خلیج فارس بیش از هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir