همایش ملی روز روستا
بولتن انعکاس خبری پنجمین همایش ملی روز روستا و عشایر - مهرماه 97
پنجمین همایش ملی روز روستا و عشایر
سومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر ایران
چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر برگزار می شود
دومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
سومین همایش ملی روز روستا
بولتن انعکاس خبری سومین همایش ملی روز روستا و عشایر - مهرماه 95
اولین نمایشگاه توانمندی های روستاییان
دومین همایش ملی روز روستا
اولین همایش ملی روز روستا
1


leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir