تماس با ما
دوشنبه 1 مرداد 1397
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1092       

 


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first
vice
 
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647  داخلی 1092