آلبوم تصاوير
 • 1398/6/27 چهارشنبه
 • استان گلستان با توجه به شرایط مساعد و منابع غنی در زمینه دامپروری دارای ظرفیت های فراوانی است که با صنعتی شدن پرورش دام استان گلستان نیز با سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و دولتی در این زمینه گام برداشته و با احداث چند واحد در این بخش سهم قابل توجهی از تامین گوشت و لبنیات کشور را به خود اختصاص داده است.

 • 1398/5/15 سه شنبه
 • این جلسه درخصوص بررسی راهکارهای توسعه مناطق روستایی و محروم کشور و تسهیلات اشتغال روستایی برگزار شد.

  12345678910...>>>


  leader.ir
  president.ir
  fvpresident.ir
  rdcir.ir
  nooras.com


               
                The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
  معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
  روابط عمومی 4-88386040
  خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
  دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir