اخبار
01

03

02

04

05

06
1397/10/17 دوشنبه دکتر امید در دیدار با سردار زهرایی؛ برنامه اقدام مشترک درخصوص ایجاد اشتغال پایدار روستایی و ایجاد شبکه کارآمد فروش محصولات کشاورزی روستاییان درحال تهیه و تدوین است. دکتر امید در این دیدار که در دفتر معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری برگزار شد ضمن اعلام آمادگی جهت هر گونه همکاری با سازمان بسیج سازندگی کشور در اجرای طرح ها و پروژه های مناطق روستایی و محروم کشور گفت: تهیه و تدوین برنامه و نقشه راه مناسب برای تحقق اهداف مدنظر هر دو سازمان باید در دستور کار قرار گیرد.  در ابتدای این دیدار دکتر مهدوی مدیرکل اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی سازمان بسیج سازندگی گزارشی از ایجاد اشتغال توسط این نهاد ارائه نمود و عنوان کرد: این سازمان بعد از کمیته امداد امام خمینی(ره) تنها دستگاهی می باشد که شغل پیش بینی شده در مناطق کمتر توسعه یافته کشور ایجاد کرده است.
 

سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی نیز ضمن تبریک انتصاب دکتر امید گفت: ساماندهی و هدایت گروه های جهادی از ماموریت های مهم این نهاد می باشد که تاکنون 11000 گروه جهادی تجهیز و به مناطق محروم کشور اعزام شده اند.
 

وی در ادامه ضمن درخواست همکاری معاونت توسعه روستایی در زمینه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی کشور افزود: سازمان بسیج سازندگی اخیراً تفاهم نامه ای را با کمیته امداد امام(ره) منعقد نموده است و بهره مندی از ظرفیت منابع و اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی با مساعدت معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری مدنظر این سازمان می باشد.
 

زهرایی همچنین با اعلام آمادگی کامل این سازمان در تشریک مساعی با معاونت توسعه روستایی در ایجاد آبادانی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور گفت: باتوجه به وجود ردیف بودجه مستقل در این سازمان، این نهاد می تواند پل ارتباطی مناسبی از طریق معاونت توسعه روستایی با دولت برقرار کند.
 

دکتر امید در این دیدار ضمن اعلام آمادگی جهت هرگونه همکاری با این سازمان در اجرای طرح ها و پروژه ها در مناطق روستایی و محروم کشور عنوان کرد: تهیه و تدوین برنامه و نقشه راه مناسب برای تحقق اهداف مدنظر هر دو سازمان باید در دستور کار قرار گیرد.
 

وی در ادامه از تدوین قانون شورای عالی روستا خبرداد و تصریح کرد: بموجب این قانون و تشکیل این شورا به ریاست رییس جمهور قطعاً سردرگمی در تصمیم گیری ها و موازی کاری در اجرا و ارائه خدمات به مناطق روستایی کشور رفع شده و اثرات مثبت فراوانی از آن نمایان خواهد شد.
 

معاون توسعه روستایی همچنین درخصوص اجرای برخی از پروژه های روستایی توسط سازمان بسیج سازندگی اظهار داشت: برنامه اقدام مشترک در این حوزه درحال تهیه و تدوین است و بزودی در اختیار آن سازمان قرار گرفته و همکاری لازم در قالب ایجاد اشتغال پایدار روستایی و ایجاد شبکه کارآمد فروش محصولات کشاورزی روستاییان صورت خواهد پذیرفت.