اخبار
معاونت توسعه روستایی

IMG_7683.jpg

IMG_7687.jpg

IMG_7705.jpg
1399/6/16 يكشنبه نشست فرهنگی اداره کل فرهنگی مناطق محروم با پژوهشگاه میراث فرهنگی در راستای اجرایی سازی بند ب ماده ۲ مورخه ۹۹/۴/۳۱بسته فرهنگی پس از اعلام آمادگی پژوهشگاه جلسه مشترکی با حضور ریاست پژوهشگاه دکتر بهروز عمرانی و معاون پژوهشی خانم دکتر هادیان مدیرکل فرهنگی مناطق محروم و دکتر پوراندخت نیرومند مدیرکل فرهنگی، اجتماعی معاونت توسعه روستایی برگزار گردید دکتر عمرانی به ارائه گزارش از اقدامات تحقیق و توسعه پژوهشگاه در توسعه روستایی ارائه به دو زیست تجربه روستای الگن و اصفهک پرداختند.
دکتر نیرومند نیز در راستای تصویب شورای عالی روستایی و عشایری مصوبه بسته فرهنگی روستا به نقش معاونت در توسعه روستایی پرداختند و محور های همکاری اجرایی مصوبه را اعلام نمود.
پژوهشگاه میراث فرهنگی با توجه به ظرفیت و توانمندی و آمادگی به منظور انجام مطالعه و پژوهش های لازم در خصوص سنجش اثربخشی فعالیت دستگاههای فرهنگی در روستاها اعلام نمود.
همچنین ضرورت بازنگری در سیاست های توسعه و توانمندسازی مناطق روستایی عشایری و توجه به پیوست فرهنگی طرحهای مربوطه مورد تاکید قرار گرفت.
در پایان امکان پیگیری از سازمان برنامه و بودجه جهت استفاده از ظرفیت اعتبارات توازن منطقه ای برای توسعه فعالیت های پژوهشگاه میراث فرهنگی مورد بحث واقع گردید.