اخبار
معاونت توسعه روستایی
افتتاح همزمان ۸۴ واحد مسکونی مددجویی در استان یزد ۸۴ واحد مسکونی مددجویی با بیش از پنج میلیارد تومان با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در یزد افتتاح شد. همزمان با سفر معاون اول رییس جمهور و هیئت همراه به استان یزد ۸۴ واحد مسکونی افتتاح و ۳۰۰ مورد لوله کشی گاز در منازل مسکونی مددجویان کمیته امداد استان یزد به بهره برداری رسید.افتتاح همزمان ۸۴ واحد مسکونی مددجویی در استان یزد

برای ساخت منازل، انشعابات گاز  و ساخت سرویس های بهداشتی در مجموع پنج میلیارد و 820 میلیون  تومان هزینه شده است.
در این آیین بر اهمیت رسیدگی به امور محرومین بویژه مباحث مربوط به مسکن تاکید شد و تسریع در امور یاد شده در دستور کار قرار گرفت.
همچنین با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گلخانه نشاء صیفی و سبزی در یزد افتتاح شد.

میزان تولید سالیانه نشاء در این گلخانه ۱۰ میلیون نشاء است و برای راه اندازی آن ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.