اخبار
رضا برزگر مشاور امور مشمولین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور شد
حمیدرضا گل محمدی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری شد.
 علل و راه‌های مقابله با مهاجرت روستاییان به شهرها
انتصاب معاون سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری
۹۲ درصد خانوارهای روستایی زنجان به شبکه گاز متصل است
تکمیل پروژه سد بلوبین تا پایان سال آینده
کاهش فاصله مسئولان با مردم از دلایل اصلی سفرهای استانی است