روستا
1396/8/20 شنبه معاون توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری در گفتگو با زیست آنلاین مطرح کرد : محیط زیست باید توسعه ای باشد مسائل زیست محیطی و مدیریت پسماند برای توسعه روستاها ضروری است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: محیط زیست ما توسعه ای نیست ،محیط زیست توقفی است چراکه محیط زیست دائما برای برخی مسائل حساسیت های بی مورد نشان می دهد البته نگاه مدیریت جدید سازمان محیط زیست نگاه توسعه ای است.

سید ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری گفت: باید جداسازی زباله ها به مردم آموزش داده شود. برای مثال برخی زباله ها نظیر زباله های تر که سالم ترین کود برای بخش کشاورزی هستند یا کاغذ ها و زباله های سوزاندنی که می توان از آنها انرژی گرفت ثروت هستند .
 وی افزود: بحثی که باید ما نیز باید به آن توجه داشته باشیم همین بحث مدیریت و تفکیک زباله ها از مبدا است که باید در دستور کار دولت، صداوسیما و رسانه ها قرار بگیرد و فرهنگ سازی شود و این موضوع نیز نیازمند عزم ملی، مقامات و مردم می باشد.
معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری به زیست آنلاین گفت: محیط زیست کشور را قبول ندارم چون محیط زیست ما توسعه ای نیست و محیط زیست توقفی است چراکه محیط زیست دائما برای برخی مسائل حساسیت های بی مورد نشان می دهد البته نگاه مدیریت جدید سازمان محیط زیست نگاه توسعه ای است.
وی در ادامه تصریح کرد: محیط زیست یعنی ساختن محیطی زیبا، سالم و با نشاط برای زندگی انسان ها. محیط زیست به معنای دست نزدن به طبیعت نیست که اگر این گونه تفسیر شود، باید دنیا اعلام کند رشد جمعیت نیز ممنوع است. انسان توانایی دارد و می تواند طبیعت را ضمن زیباتر کردن و جذاب کردن کیفیت بخشد.
رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار زیست آنلاین در مورد نقش معاونت توسعه روستایی در محیط زیست روستاها گفت: آمادگی داریم تا با همکاری سازمان های مردم نهاد محیط زیست، سازمان محیط زیست، صداوسیما و وزارت کشور به روستائیان جداسازی و تفکیک زباله ها را آموزش دهیم و بعد از برنامه ریزی جهت ایجاد محیط زیست تمیز، جذاب و زیبا به سراغ درآمدزایی برای روستائیان برویم.

بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir