در این دولت سهم روستائیان در سبد اشتغال کشور از 5 به 30 درصد افزایش پیدا کرد
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: این دولت 22 هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستاها گذاشته که 1.4 درصد نرخ بیکاری روستاها را کاهش داد و سهم روستائیان در سبد اشتغال کشور از 5 درصد به 30 درصد افزایش پیدا کرد.


"محمد امید" صبح امروز 20 اسفندماه در مراسم جشن توانمندسازی اقتصادی 5500 خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان اظهار کرد: با توجه ویژه ی کمیته امداد، بحث اشتغال و توانمندسازی خانواده های این نهاد به یکی از اصول اساسی کار امداد تبدیل شده است.

وی افزود: در حالی که شاهد تنگناهای اقتصادی که در زندگی مردم هستیم، برگزاری جشن توانمندسازی خانواده های تحت حمایت امداد اهمیت صدچندانی دارد و با این اقدام، مددجویان تبدیل به نیروی موثر و مولد در کشور می شوند.

امید تصریح کرد: نظر دولت قطعا بر این است بهترین نهادی که می تواند اشتغال های کوچک و خرد را در کشور نهادینه کند، کمیته امداد است که در ایجاد اشتغال به توانمندی افراد توجه داد و آموزش های خوبی داده می شود.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد توانسته منابع خود را جذب کند و یکی از ویژگی های خوب این نهاد، تعقیب شغل است، گفت: کمیته امداد سال قبل نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان در بخش اشتغال هزینه کرده و قابل توجه است که نرخ معوقات تسهیلات کمیته امداد کمتر از یک درصد است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور  اظهار کرد: آمادگی داریم کمک و همراهی می کنیم که کمیته امداد کار اشتغال روستائی را در کشور هدایت و مدیریت کند و دغدغه امروز ما رفع شود.

وی با اشاره به عنایت ویژه دولت به روستاها بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری تا امروز در روستاها زیاد کار کرده و میانگین سطح زیرساخت های روستائی کشور بیش از 90 درصد است.

امید تصریح کرد: شاخص های جمهوری اسلامی در توجه به روستاها در منطقه، جزو شاخص های بهترین است و در عرصه توجه به روستاها حرف برای گفتن داریم.

وی با اشاره به افزایش سرانه حوزه های زیرساختی مربوط به روستاها عنوان کرد: در اشتغال روستائی، کرمان جزو استان های خیلی خوب است و نزدیک به 560 میلیارد تومان تسهیلات در این بخش به استان تخصیص پیدا کرده است.

معاون توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: این دولت 22 هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستاها گذاشته که 1.4 درصد نرخ بیکاری روستاها را کاهش داد و سهم روستائیان در سبد اشتغال کشور از 5 درصد به 30 درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: در برخی از مقاطع نرخ مهاجرت و کاهش جمعیت روستاها به یک درصد رسیده و امروز به 0.1 درصد رسیده است.پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir