معاونت توسعه روستايي

معاونت توسعه روستايي

معاونت توسعه روستايي
1399/3/27 سه شنبه جلسه ساماندهی ساخت و سازهای مسکونی در عرصه های منابع طبیعی و باغات با پیش بینی ساز و کارهای قانونی لازم باحضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری این جلسه با حضور دکتر امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ،مشاورین معاون اول رئیس جمهور ، مهندس اورنگی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی ، مهندس شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دکتر جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور روز سه شنبه مورخ ١٣٩٩/٣/٢٧ در محل معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری برگزار گردید.
در دیدار دکتر امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با مشاورین معاون اول رئیس جمهور ، مهندس اورنگی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی ، مهندس شاملو  معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دکتر جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ساماندهی ساخت و سازهای مسکونی در عرصه های منابع طبیعی و باغات با پیش بینی ساز و کارهای قانونی لازم به منظور حمایت از مهاجرت معکوس و تثبیت جمعیت در مناطق روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir