دیدار معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی
جلسه دکتر امید، معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با سرکار خانم دکتر محمودی ، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه مورخ 7/7/99 در محل معاونت توسعه روستایی برگزار گردید.


در این دیدار ضمن بررسی ظرفیت ها، مسائل و مشکلات روستاهای شهرستان های شهرضا و دهاقان، تصمیماتی در جهت رسیدگی ویژه به این روستاها اتخاذ گردید.
 


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir