سايت روستا
1396/12/18 جمعه آیین اختتامیه سومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور جمعه آخرین روز از جشنواره توانمندیهای 31 استان کشور به پایان رسید

در این مراسم ابتدا رییس ستاد برگزاری نمایشگاه جناب آقای کاوه معراجی در خصوص نحوه و چگونگی برگزاری نمایشگاه سخنرانی کرد.

سپس مدیران کل روستایی استانهای کرمانشاه و قزوین آقای خسروانی و خانم نجفی به نمایندگی از مدیران کل روستایی به سخنرانی پرداختند.

سپس آقای قندالی رییس سازمان امور عشایر ایران در خصوص حضور عشایر به عنوان بخشی از این نمایشگاه سخنرانی کرد.

همچنین در آیین اختتامیه سومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور بیانیه پایان بخش کسب و کارهای آینده روستا قرائت گردید .

سپس جناب آقای دکتر رضوی معاون توسعه روستایی با تشکر از تمامی استانداران، مدیران کل روستایی و فرمانداران سراسر کشور و جامعه نخبگان روستایی تقدیر کرد، همچنین از تمامی مدیران کل 31 استان نیز تقدیر گردید.

در این جشنواره شبکه تلوزیونی داخلی و خارجی در طی 4 روز نمایشگاه به صورت زنده تمام رویدادهای استانهای مختلف را پوشش دادند .پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir