روستا

روستا

8041563_962.jpg

8041562_610.jpg

8041561_766.jpg

8041560_843.jpg
1397/2/31 دوشنبه معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از باشگاه خبرنگاران جوان بازدید کرد معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری عصر امروز از باشگاه خبرنگاران جوان بازدید کرد.

سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری عصر امروز از باشگاه خبرنگاران جوان بازدید کرد.

رضوی در این بازدید از بخش‌های مختلف تحریریه دیدن و با مدیران و خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان به گفت‌وگو نشست.

بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir