رضوي
1397/5/17 چهارشنبه پیام جناب آقای دکتر رضوی به مناسبت روز خبرنگار روز خبرنگار، روز انسان های بزرگ و عالم، انسان های خطرپذیر و خطرساز، روز امانت داران و آینده سازان، روز سربازان همیشه در صحنه و روز امید دهنده گان و بشارت دهندگان بر همه عزیزان خبرنگار مبارک باد.

سید ابوالفضل رضوی
17 مرداد 97
بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir