روستا
1397/4/31 يكشنبه جلسه معاونت توسعه روستایی با جهاد دانشگاهی ؛ این جلسه با حضور جناب آقای دکتر رضوی معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری و معاونین و مدیران کل معاونت توسعه روستایی و رییس جهاد دانشگاهی جناب آقای طیبی و معاونین ایشان برگزار شد. این جلسه به منظور ارائه گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده و پیشنهادات جدید جهاد دانشگاهی در زمینه های بهبود فضای کسب و کار روستایی با تاکید بر زنجیره ارزش، کشاورزی هوشمند، اصلاح الگوی کشت، بهره مندی از توان دانش آموختگان جوامع محلی و بهبود بیش از پیش بوم گردی به عنوان محور توسعه جوامع محلی برگزار گردید.


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir