روستا
1397/12/20 دوشنبه سفر استانی دکتر امید به استان فارس دکتر امید، معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری روز سه شنبه مورخ 1397/12/21 طی سفر دو روزه به منظور بازدید از طرح های اشتغال و روستاهای شهرستانهای خرامه و ارسنجان به استان فارس سفر می کند. دکتر امید، معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری روز سه شنبه مورخ 1397/12/21 طی سفر دو روزه به منظور بازدید از طرحهای اشتغال و روستاهای شهرستان های خرامه و ارسنجان به استان فارس سفر می کند.

از برنامه های دکترامید در سفر به استان فارس بازدید از مجموعه های پرورش شتر و بزسانن، پرورش سالن قارچ، نمایشگاه دستاوردهای روستایی،گلخانه کاکتوس، مزرعه شتر مرغ و کارخانه تولید رب گوجه دبش می باشد.

وی در ادامه این سفر، با دکتر رحیمی استاندار فارس دیدار  و درجلسه شورای اشتغال این استان شرکت خواهد کرد.

 
 
منبع: روابط عمومی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir