روستا
1397/3/8 سه شنبه کرمانشاه بیشترین وام اشتغال روستایی را گرفت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: بیشترین سهم وام اشتغال روستایی در بین استان های کشور مربوط به کرمانشاه است. سید ابوالفضل رضوی در مصاحبه با رادیو افزود: سهم کرمانشاه از این تسهیلات 900 میلیارد تومان است که بالاترین سهم در مملکت محسوب می شود.
وی همچنین اظهارداشت: جدا از سهم تسهیلات اشتغالزایی روستایی استان، اعتبار اختصاصی از این محل برای مناطق زلزله زده کرمانشاه نیز در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ضمن اشاره به پرداخت تسهیلات وام اشتغال روستایی به متقاضیان در سراسر کشور گفت: خوشبختانه کرمانشاه در بین استان ها بهترین عملکرد را تاکنون در این حوزه داشته است.
وی در ادامه از عقد افزون بر 500 قرار داد بانکی در خصوص طرح اشتغال روستایی به مبلغ 150 تا 170 میلیارد تومان در کرمانشاه خبرداد و اظهارداشت: تعداد این قراردادها در خردادماه جاری به دو برابر وضعیت فعلی و میزان پرداختی تسهیلات نیز به بیش از 300 میلیارد تومان خواهد رسید.
رضوی بیان داشت: توزیع تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر مبتنی بر سه فاکتور از قبیل نسبت معکوس درآمد خانوار روستایی، جمعیت روستایی و تعداد بیکار روستایی هر استان در سطح کشور بوده است.
وی افزود: سهم این وام برای اشتغالزایی روستایی و عشایری در حوزه کشاورزی 45 درصد، صنعت و معدن 10 درصد، دانش بنیان 10 درصد، خدمات 15 درصد، گردشگری و صنایع دستی 10 درصد می باشد.


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir