روستا
1396/4/24 شنبه امسال برای اشتغال روستائیان و عشایر محدویت پولی وجود ندارد معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: امسال برای اشتغال روستائیان و عشایر در کشور محدویت پولی وجود ندارد.

سید ابوالفضل رضوی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست بررسی مشکلات روستایی تویسرکان بی‌توجهی به روستاها را بی‌توجهی به تولید و عدالت اجتماعی دانست و اظهار داشت: دولت کارهای بزرگی را برنامه‌ریزی و در زمینه تقویت نرم‌افزاری روستاها تلاش کرد.

رضوی با اشاره به اینکه نخستین مشکل روستائیان اشتغال جوانان و کمبود درآمد است، گفت: اعتبار ردیف معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ۲۵۰ میلیارد تومان است و در سال جاری برای هر استانی حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار با وام ۸ درصد تخصیص خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد جمعیت حاشیه‌نشین‌ها مردم روستایی و عشایر هستند، افزود: امسال برای اشتغال روستائیان و عشایر محدویت پولی وجود ندارد.

رضوی بابیان اینکه باید به تولید کشور اضافه و اشتغال ایجاد شود، افزود: آموزش و ترویج کشاورزی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و با سازمان شهرک‌ها و نواحی هماهنگ شده تا در هر دهستان کشور یک ناحیه صنعتی ایجاد شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور با بیان اینکه به دنبال گرفتن مجوز ممنوعیت صنایع فراوری و تبدیلی در شهرها هستیم، عنوان کرد: باید بر روی ارزش افزوده‌ محصولی چون گردوی تویسرکان فکر شود.

رضوی با اشاره به اینکه از ۱۵۰ نوع کانی مورد مصرف در سنگ‌های زینتی و قیمتی ۳۰ نوع در ایران وجود دارد، عنوان کرد: وام ۸ درصدی و ۴ درصدی در اختیار متقاضیان در تویسرکان قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مقاوم‌سازی روستاهای تویسرکان در برنامه قرار دارد، افزود: بیشتر مساکن روستایی تویسرکان در معرض خطر جدی قرار دارند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت حفظ خانه‌های روستایی از حیث قدمت عنوان کرد: خانه‌های روستایی با قدمت نشان دهنده تاریخ  پرکهن است و باید حفظ شود.

بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir