روستا
1396/9/14 سه شنبه به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری دکتر رضوی معاون توسعه روستایی در برنامه روی خط خبر شبکه 6 سیما حضور پیدا خواهند کرد دکتر رضوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ساعت 8/30 صبح روز شنبه مورخ 96/9/18 در برنامه روی خط خبر شبکه 6 سیما درخصوص ابلاغ وام اشتغال به روستاییان به گفتگو خواهند پرداخت.


پیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir