روستا
1396/9/14 سه شنبه به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری دکتر رضوی معاون توسعه روستایی در برنامه روی خط خبر شبکه 6 سیما حضور پیدا خواهند کرد دکتر رضوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ساعت 8/30 صبح روز شنبه مورخ 96/9/18 در برنامه روی خط خبر شبکه 6 سیما درخصوص ابلاغ وام اشتغال به روستاییان به گفتگو خواهند پرداخت.
بيشتر


پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
 تهران - میدان پاستور - نهاد ریاست جمهوری 
   دورنگار : 66464205-021         پست الکترونیکی : 
roostanews@iripo.ir